ممبر گیر ایتا

اگر تازه پیامرسان ایتا را نصب کرده اید و میخاید ممبر هایتان بالا برود 

با این برنامه خیلی آسان روزی ۵ هزار ممبر بگیرید برای ایتا خود 


دانلود برنامه