نصب همزمان دو نسخه از ایتا
ایتابی 👈 ایتا آبی کاری جدید و اختصاصی 

قابلیت های فعلی 👇
🔰رنگ منو و... آبی
🔰گفت و گو ها آبی 
🔰سرعت کمی بیشتر بدون قطی
🔰 تغیر رنگ و فونت ایتا

قابلیت های آینده 👇 به زودی

🔰 جداسازی گفت و گو ها
🔰 سرعت فوق العاده 
🔰 قابلیت جست و جو کردم کانال ها به فارسی
.

دانلود ایتابی