با سلام جناب نیازمند کمک شما هستیم 


.

کمک به خانواده ی فقیری که در اصفهان آواره شدن و برای اجاره کردن خانه و درس خوندن ۴ فرزند آن ها داریم پول جمع میکنیم

از شما میخوایم در حد توانتون کمک کنید و در این عمر خیر شریک‌ بشید 


🌹👇👇ما میتوانیم باکمک هم مشکلات همدیگر را حل کنیم.  پس دیر نیست شماهم در حد توان خود کمک کنید


👇

https://idpay.ir/hamebaham-mi2avanim

https://idpay.ir/hamebaham-mi2avanim